Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giảm giá!

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Cờ lê 7 dùng cho máy nhổ lông vịt

20,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Công tắc nguồn inox dùng cho máy nhổ lông măng vịt

35,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Công tắc nguồn nhựa dùng cho máy nhổ lông vịt

15,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Đai ốc M4 dùng cho máy nhổ lông vịt

30,000
Chi tiết
Giảm giá!

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Đầu kẹp inox dùng cho máy nhổ lông vịt

320,000
Chi tiết
Giảm giá!

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Đầu kẹp máy nhổ lông vịt loại chuẩn

300,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Motor 230 dùng cho máy nhổ lông vịt

200,000
Chi tiết
Giảm giá!

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Motor 775 công suất 250W dùng cho máy nhổ lông vịt cầm tay

250,000
Chi tiết
Giảm giá!

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Nguồn Adapter 24V DC dùng cho máy nhổ lông măng vịt

180,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Vỏ máy nhổ lông vịt cầm tay

30,000
Chi tiết

Đầu kẹp, bộ kẹp Máy Nhổ Lông Vịt

Vòng bi, bạc đạn điều chỉnh máy nhổ lông vịt

25,000
Chi tiết